søndag 9. september 2018

Nr. 128: Det er ikke uten grunn at Evangelist Jørn Strand har veket av fra Herrens vei! Har han aldri lært seg å gjøre opp sin synd, legge det bak seg og gå videre!

Nr. 128:
Det er ikke uten grunn at Evangelist Jørn Strand har veket av fra Herrens vei! Har han aldri lært seg å gjøre opp sin synd, legge det bak seg og gå videre!

Det er ikke uten grunn at Evangelist Jørn Strand har veket av fra Herrens vei! Han har aldri lært seg å gjøre opp sin synd, legge det bak seg og gå videre!

Her er han avbildet Visjon Norges Sommerkonferanse i 2012. bare det å gå inn å samarbeide med Jan Hanvold og Visjon Norge vitner om at en er helt ute å kjøre på den vei en går på det åndelige område. Ser en ikke at Jan Hanvold er en falsk profet, en løgner og kjeltring, så er det mulig at en er det også selv, som det er åpenbart at Jørn Strand er. Han er av samme type som Hanvold med en belastet bakgrunn i rus og annet.


Foto: Alf-Robert Sommerbakk


Jeg hadde en konfrontasjon med Jørn Strand etter sommerstevne på Hove ved Arendal i 2009


Jeg kjenner til Strand i fra tiden han bodde på Karmøy da vi også bodde der da. Jeg har snakket med ham og hatt noe med han å gjøre, om ikke mye. Han forkynte da imot gjengifte, noe som er bibelsk riktig. Men jeg sendte en mail til ham og spurte hvordan kunne han forkynne imot gjengifte og samarbeide med Jan Hanvold? Svaret jeg fikk var eder, forbannelser og mye annet rart. Jeg skjønte da at mannen var korrupt, forført og styrt av sitt eget kjød. Han var alt annet enn en Guds mann og en sann Herrens tjener.

Hvorfor tok Jørn Strand slik på vei for så lite? Kan svaret være at han sitter fast i ting han ikke vil slippe tak i?

Jeg skriver i overskriften: Han har aldri virkelig tatt et oppgjør med synden, for så å legge det bak seg og gå videre!

Jeg har fått opplysninger fra forskjellige personer som har omgått han og familien, at han har en så brokete fortid med så mye rart. Dette har han aldri virkelig gjort opp, lagt bak seg. Derfor oppfører han seg også som han gjør (som en gjøgler og moromann). Hvor viktig er det ikke å legge ting bak seg, gjøre det opp, og så gå videre med Gud?

Her fra mine bibelkommentarer Filipenser brevet der jeg tar opp dette veldig viktige emne:

12 Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette eller allerede er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus.

Når selv Paulus kunne si at han ikke var fullkommen kan også vi si det. Men han jaget frem mot målet. Vi er mitt i et åndelig maraton løp de aller fleste og ikke en 100 m. Hvordan nå målet og nå målet på best mulig måte? Ved Jesus blir vi frelst og han skal være midtpunktet for alt vi gjør. Vi skal rett og slett leve som Jesus, elske som Jesus osv.

13 Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som er foran,

Selve sluttfrelsen hadde han ikke grepet, det har ingen enda. Det skjer når vi møter Jesus fysisk ansikt til ansikt. Hvor viktig er det ikke glemme og tilgi alt det en har gjort. Det er enkelte ganger andre mennesker ikke glemmer selv om en har bedt om tilgivelse. Men kan en klare å glemme og tilgi seg selv så tror jeg det er av større betydning en hva andre sier og mener. Og vi strekker oss ut imot målet, vi ser og går videre.

14 og jager fram mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.

Som å være på en løpebane ser Paulus for seg kristenlivet. Langs veien er det herlige og viktige opplevelse, men fokuset må en ikke bort i fra. Det er å komme i mål og med seierkransen rundt hode. Det finnes ingen snarveier eller muligheter for å jukse for å nå frem. Og det er med et høyt kall. Ingen har et høyere kall enn oss kristne. Vi har i sikte: 2. Pet.3. 13 Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor.

15 Slik skal vi se det, alle vi som har nådd modenhet. Og om dere ser annerledes på noe, skal Gud gi dere klarhet også i det.

Vi kristne skal leve i sammen ikke bare under 1000 årsriket og dernest i all evighet. Men her og nå. Men vi er kommet ulikt på vår åndelige modning og vi ser ulikt på mange ting. Men Gud vil gi klarhet i dette.

16 La oss bare, så langt vi er kommet, holde fram i samme spor!

Men det er viktig å akseptere andre men selv ikke gå tilbake på det som Gud har vist en. Det er underlig når noen har sett troendes dåp men forkaster dette og melder seg inn i Statskirka. Statskirka er overmoden for å legges ned, den har overgått seg selv mange ganger. Luther var en underbar Guds mann, men han levde for 500 år siden og reformerte mye. Men det er helt ubibelsk at rettferdige og ugjenfødte skal tilhøre samme felleskap. (sitat slutt).

Sluttkommentar:

Slik jeg ser det, så har Jørn Strand så mye «søppel» i sitt liv fra fortiden som aldri er kommet ut, opp og frem. Derfor oppfører han seg også deretter, tragisk. Men jeg tror det er mange tidligere rusmisbrukere og narkomane som aldri skulle stått på noen talerstol eller vært med i Guds rikes arbeid. Før de hadde gjort opp sine gamle synder. Bekjent dem og lagt dem bak seg. Strand har aldri stått opp og frem så langt jeg vet å bekjent hva han virkelig har drevet med før. Derfor lever han og oppfører seg nærmest som en «apekatt» slik jeg har erfart det. Slik mennesker sier skriften vi skal advare, som jeg har gjort med ham. Og så vende seg i fra for å ikke bli besmittet! Har du gjort det over for disse tidligere rusmisbrukerne som skal være Evangelister og såkalt tjene Gud, men er aldri blitt satt i virkelig frihet? Tenk på det kjære venn før du blir inntatt av de samme åndsmaktene, da kan det være for sent!

En burde har hatt et team eller noe slikt som tok seg av tidligere rusmisbrukere da de har så mye grums og annet i sitt liv som må ut før de kan være i tjeneste for Gud.

Min erfaring er at flesteparten, for å ikke si alle tidligere rusmisbrukere har hatt så mange traumer, barn, forhold og annet. Som må bekjennes, komme opp og frem. Før de kan gå ut i tjeneste for Gud, derfor sier skriften gjentatte ganger at vi skal bekjenne våre synder, for å bli legt.

1Joh 1:9 dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.

Jak 5:16 Bekjenn derfor eders synder for hverandre og bed for hverandre, forat I kan bli lægt! En rettferdig manns bønn har stor kraft i sin virkning.

19 Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

Min erfaring med Jørn Strand er at han prøver å bli fri. Men hemmeligheten for å bli det er bekjennelse, oppgjør og så gå videre! Vi kan ikke gå videre før det har vært en bekjennelse og fortidens synder! Strand «skjuler» fortidens synder. Det er ikke så lett å bli fri, virkelig fri! Satan vil ha den eiendom han engang hadde!

Han er ikke satt i frihet selv, derfor gjøgler han og har ikke helt kontroll på seg selv. Han har tross alt en såpass brokete fortid med både barn og annet før han ble frelst. Og nå gift med Pernille som er blitt like forført som ham, og nye barn her. Da må det bli problemer, før en er blitt fri, satt i frihet selv. Det er en sannhet en vei å gå også for tidligere rusmisbrukere, de har egentlig en tyngre vei å gå da de har vært med på så mye i synden som vil prege dem for alltid hvis de ikke blir satt i virkelig frihet av evangeliet!

Joh 8:36 Får da Sønnen frigjort eder, da blir I virkelig fri.

Joh 8. 31 Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: Dersom I blir i mitt ord, da er I i sannhet mine disipler, 32 og I skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre eder.

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-393-partnerbytte-i-norske.html http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-574-jesus-kvinner-er-lsslupne-og.html http://blog.janchristensen.net/2013/02/nr-559-himmelekspressen-pa-vei-imot.html http://blog.janchristensen.net/2013/02/nr-558-dette-opplevde-vi-rundt.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-380-gjgler-evangelist-sanger-og.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...