søndag 9. september 2018

Nr. 115: Jeg har null synspunkter på om Jan Hanvold nå er blitt Doktor, det er hans ubibelske teologi og at han lever i hor som jeg er imot!

Nr. 115:
Jeg har null synspunkter på om Jan Hanvold nå er blitt Doktor, det er hans ubibelske teologi og at han lever i hor som jeg er imot!

Jan Hanvold ble doktor her forje uke, det bryr meg ikke en plass.
Han går fortapt og de som går med ham, de går også fortapt!
Om han er nå blitt doktor eller ikke, det her jeg egentlig null synspunkter på dette da Hanvold driver med vranglære og lever i hor.

Det er hans feilaktige og ubibelske teologi på de fleste områder, da han egentlig er herlighetsteolog, og lever i hor.
Det er her hoved synden til Hanvold, da blir alt annnet underordnet dette!

Når personen angriper Jan Hanvold for alt annet enn hans sexuelle affærene, med at han er gjengiftet flere ganger. Så bommer de i kritikken imot denne falske profeten.
Det er at han er oppadgiftet som en kristen, som gjør ham til en falsk forkynner. Dernest all hans ubibelsk lære.
At han nå er doktor, eller ikke doktor. Det blåser jeg i, men ikke at han er oppadgiftet som en troende. Det er horeri!

Her er en artikkel jeg har skrevet om noenlunde det samme som er nå aktuelt med Hanvold etter hans famøse Doktor-stunt!


Nr. 1790:

Det er greit å debattere Hanvolds forhold til økonomi og annet!

Men om Hanvold tjener 1 Million eller 10 Millioner, det er et «fett» for Gud. Også for Satan!

Det er hans moral, eller mangel på moral som er kluet her!
At det er kun jeg og den Himmelske blogg som fronter dette, er tragisk!

1 Samuelsbok 15. 22 Da sa Samuel:
          «Har Herren sin glede i brennoffer og slaktoffer
          like mye som i lydighet mot Herrens ord?
          Nei, å adlyde er bedre enn slaktoffer,
          å lytte er bedre enn fett av værer.
         
    23 For trass er som spådomssynd,
          ulydighet er som avgudsdyrkelse.
          Fordi du har forkastet Herrens ord,
          har han forkastet deg som konge.»

Hva er det som styrer Jan Kaare Hanvold? Skriften sier klart.

Fil. 3. 18 For, som jeg ofte har sagt og nå gjentar med tårer: Mange lever som fiender av Kristi kors. 19 Fortapelse er deres mål og magen deres gud, skam gjør de til ære, og de søker bare det jordiske.

Hanvold lever som en fiende av Jesu kors, og lar seg styre av sin naturlige og mannlige lyster. Og ikke av Guds ord, derfor er han på fortapelsen vei. Gud tillater ikke at hans forkynnere og hans barn tar seg slik til rette. Dette er selvtekt, og dette hater Gud. Jo, det finnes også tilgivelse for ham, da må han enten forlike seg med sin første og rette kone. Eller leve singel, hvis ikke går han fortapt og leder andre ditt som følger i hans fotspor.

Her er noe av hva jeg har skrevet om Jan Kaare Hanvold før programmet «pengepredikanten» som så mange har snakket om i etterkant, men for meg som en Guds mann så skrev og talte jeg imot dette lenge, lenge før det ble allment kjent!

Hva er det med Jan Kaare Hanvold som er så annerledes enn med alle andre?
Han skal være en forkynner, apostel og forbilde.
Med andre ord, han har forpliktet seg selv å leve etter Guds ord, for å kunne være en forkynner, apostel og et forbilde.

Hvor ligger lista da for Hanvold? Vi leser i pastoral brevene til apostelen Paulus, både i 1. Tim. og Titus.

Skriften er klar, han skal være èn kvinnes mann. Ikke flere som Hanvold er.
Han er i sannhet en horkarl, ekteskapsbryter og falsk profet etter hva Guds ord sier og lærer.

Her er noe jeg har skrevet om Jan Kaare Hanvold før avsløringene på NRK Brennpunkt:

Nr. 1704:
Å være opptatt med Jan Kaare Hanvolds kjøreferdigheter med bil, og ikke hans «kjøreferdigheter» på det moralske område, er en total avsporing!

Bilde av Jan Kaare Hanvold som helt utrolig ikke noen kristne aviser, forkynnere eller noen andre enn meg og den Himmelske blogg påpeker hva som er Hanvolds «store» brøde. 
Det er ikke at han som nyfrelst kjørte på rødt lys om det ikke er bra, men at han er skilt og gjengiftet ørten ganger.

Da som en kristen og såkalt forkynner, Apostel og Pastor, dette er helt, helt vilt!

Dette er ikke kaptein Sorte Bill, men Apostel, Pastor og Redaktør for Visjon Norge, Jan Kaare Hanvold som etter Guds ord lever som Satan ønsker at hans redskap skal leve, i synd!

Matt. 23. 23 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som gir tiende av mynte og anis og karve, og ikke enser det som veier tyngre i loven: rett og barmhjertighet og trofasthet! Dette burde gjøres, og det andre ikke lates ugjort. 24 I blinde veiledere, som avsiler myggen, men sluker kamelen!

Den vise Kong Salomo sa følgende: Forkynneren 1. 9 Det som har vært, er det som skal bli, og det som har hendt, er det som skal hende, og det er intet nytt under solen.

Vi ser i dag at kristenfolket er opptatt med om Jan Kaare Hanvold har kjørt på rødt lys eller ikke.
Men at han er gjengiftet som en troende ørten ganger, blir ikke nevnt med et eneste ord!
Dette forteller oss at slik det var på Jesu tid.
Der hyrdene og lederne var opptatt med det som var helt ute i periferien, det var de overopptatt av.

Men det som var vesentlig, det var helt ute i periferien for dem.
Akkurat som i dag, intet nytt under solen sa den vise Salomo!

Jan Hanvold er rett og slett diskvalifisert til å være forkynner, Apostel og Pastor da han ikke har evnet å leve etter de kravene og betingelsene som Gud gir i sitt eget ord for å være forkynner, Apostel og eller Pastor!
At kristen Norge helt bevist ikke tar opp dette, er for meg helt uforståelig og at jeg og den Himmelske blogg tar dette opp. Og får høre at vi er dømmende, kverulerende og alt annet, bare vitner at det er belgmørkt på det kristne og åndelige område her i Norge!

Det blir som om Norge hadde tapt hver kamp, og så hadde en sakt at forandring på lateutakk eller annet er helt uaktuelt. Det er klart, at noe måtte da gjøres, men hva gjør kristenfolket?
Forsvarer synd, galskap og Satans verk som dette med gjengifte egentlig er. Ingen som er gjengiftet som en troende hverken kan eller skal ha en tjeneste i Guds menighet. De har rett og slett diskvalifisert seg selv, og satt seg selv utenforbi å ha en slik tjeneste!
At dette er noe som kristenfolket helt bevist ikke tar opp hverken i avisspalter, forkynnelse eller andre steder, er for meg totalt uforståelig og ikke noe annet enn å være med å forvrenge og manipulere sannheten.
Det burde vært og skulle vært en selvfølge at dette var en hovedsak både i forkynnelse og i avispaltene når kristenfolket diskuterer og samtaler om ting som er viktig og nødvendig!

Jeg blir trett av dagens kristenhet, den er bare helt ute å kjøre!

Her er noen artikkler der vi har skrevet om dette emne før:Av Evangelist og bibellærer Jan Kåre Christensen, Smyrna Oslo.


Jeg har prøvd å ha litt fokus på Hanvold, for hvis en ikke ser at han er en falsk profet, da ser en ikke heller andre som er det men mer fordekt. Hvis en ikke klarer å se at han er det, da tror jeg en er så forført og lurt, at en må virkelig revurdere alle sin holdninger og synspunkt. For å nevne kort 10 punkter for ordens skyls som gjør Hanvold, Pastor Jan Hanvold til en falsk profet i enighet med skriften:

1.) Hanvold er fraskilt og lever da i hor sier skriften. Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

2.) Hanvold selv sier han er en falsk profet, da får vi tro hans egne ord: 
En profet er en person eller budbringer som anses å kunne formidle og åpenbare et religiøst budskap fra Gud.
Jan Hanvold sa jo selv, når han profeterte på Visjon Norge at fru Clinton ble neste president, at vist ikke dette går i oppfyllelse, så er jeg en falsk profet, noe han hadde helt rett i.

Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden.
Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill.
For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill.


3.) Hans pengetigging er manipulerende og ubibelsk. Han lover på vegne av Gud, noe som ingen har myndighet og makt til å gjøre.

4.) Han snakker om såing og høste, som et mantra. 1000 kr til ham, så får du 10.000 tilbake. Dette har Gud aldri lovet i sitt ord.

5.) Han skor seg på godtroende og forførte menneskers gavmildenhet, skremmende at han håver inn millioner på dette, som han også puter rikelig ned i sin egen lomme.

6.) Fordømmer andre og irettesetter andre men selv lever i synd og driver med ubibelsk lære. Dette er stikk i strid med Jesu Bergpreken og Guds ord lære. Det er først når vi har skikket vårt eget liv at vi skal kunne være frimodige å avsløre og irettesette andre. Her er bibelen virkelig radikal, les selv! Matt. 5. 19 Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike. 20 For jeg sier eder: Dersom eders rettferdighet ikke overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer I ingenlunde inn i himlenes rike.

7.) Hanvold er en karismatiker og trosbevegelsen mann. Åpner en opp for ham, så får en også med disse forkynnerne og disse lærene på “lasset”. Dette er virkelig å gå i ledertog med satan og de onde åndsmakter, noe jeg vil på det sterkeste advare imot. 2. Kor. 6. 14 Trekk ikke i ulikt spann, sammen med vantro! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva samfunn har lyset med mørket? 15 Hvordan kan Kristus og Beliar være enige? Hva forener en troende og en vantro? 16 Hvordan kan Guds tempel og avgudene forlikes? For vi er den levende Guds tempel. Gud har jo sagt:
        Jeg vil bo og ferdes blant dem,
        jeg skal være deres Gud,
        og de skal være mitt folk.
    17 Derfor sier Herren:
        Dra bort fra dem,
        og skill dere fra dem,
        rør ikke noe urent!
        Da vil jeg ta imot dere,
    18 jeg skal være deres far,
        og dere skal være mine sønner og døtre,
        sier Herren, Den Allmektige.
7. 1. Mine kjære, når vi har disse løftene, så la oss rense oss for all urenhet på kropp og sjel og fullføre vår helliggjørelse i frykt for Gud.


8.) Dette punket er et meget vanskelig punkt å ta opp da denne mann har skaffet seg enda en ny kone og barn, men det må allikevel sies i fra da han er en offentlig person og som promoterer seg selv og sin egen virksomhet som få og ingen andre. Når ha står for det han står og lever i hor, så vil ha dra alle andre med seg i den samme dom som alle andre falske profeter til alle tider har gjort. Først sin egen nye familie, sine medarbeidere og alle som stiller opp på hans kanal som David Østby, Emanuel Minos, Lise Karlsen, Arvid Bentsen, Vebjørn Selbak og alle andre som med vitende vilje stiller opp i sammen med ham.
        

2. Joh. b. 9 Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen. 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør.

9.) En meget viktig grunn for å advare imot Hanvold som bl.a. Kong David ble dømt så strengt av Gud for var at ved det han gjorde, gav han fienden eller hedningen en grunn til å spotte Gud. Dette vil ikke Herren gjøre seg bekjent ved. Her kunne jeg tatt flere og mange eksempler men jeg nevner kun et eksempel hva Hegner og Kapital skrev om Hanvold. For Gud så betyr vårt vitnesbyrd ovenfor den døende og fortape verden mye. Se her hva Kapital skrev: Predikant Jan Hanvold med fattigfolk som sponsor
Stiftelsen VBC, med Jan Hanvold i spissen, brukte seks av fem innsamlede nødhjelpsmillioner til eiendom i 2003. Nå har de nettopp svidd av 6,5 millioner på nye lokaler til TV Visjon Norge.


10.) Det siste punket er også meget viktig som jeg vil ta opp. Når Hanvold og Visjon Norge får så stor plass og så mye økonomisk støtte vil de ta opp meget stor plass som går på bekostning av andre. Derfor finner vi i Guds ord igjen og igjen at Herren vil ha førsteplassen og ikke avgudene. Og Herren ville at hans sanne Profeter skulle ha førsteplassen, ikke de flakse profeten. Dette er et mønster som gjør seg gjeldende. Ved alle midler, tid og krefter mange oppriktige, godtroende og naive mennesker bruker på ham. Som de skulle og kunne brukt på andre, blir da forbigått og de vil ikke få lønn for det hos Himmelens Gud, men heller dom og miste sin lønn. Hvis de blir frelst. 

2. Krøn. 20. 20 Morgenen etter brøt de tidlig opp og drog ut til Tekoa-ødemarken. Med det samme de drog ut, trådte Josjafat fram og sa: «Hør på meg, dere menn fra Juda og Jerusalem! Tro på Herren deres Gud, så skal dere holde stand! Tro på hans profeter, så skal dere ha lykken med dere!»
Nå har jeg ikke tatt med fruktene av hans arbeid og “tjeneste”. Har så vidt hvert innom dommen over det, men slik kunne jeg har fortsatt, men dette må være mer en nok for at en skulle ta 100 % avstand overfor ham og Visjon Norge! 

Relaterte artikler:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...