søndag 9. september 2018

Nr. 125: Kristen-Norge, da de såkalt evangeliske kristne angriper kraftfullt «homo-ekteskap», men «gjengifte-ekteskap» fortier de i hjel! Dette er hykleri verre enn noe annet!

Nr. 125:
Kristen-Norge, da de såkalt evangeliske kristne angriper kraftfullt «homo-ekteskap», men «gjengifte-ekteskap» fortier de i hjel!
Dette er hykleri verre enn noe annet!

Bilde av meg og min hustru Berit!


Det er vel ikke noe som Jesus var imot som hykleri! Dette florerer i kristen Norge, da spesielt blant de som skal være såkalt evangeliske kristne!

Dette ser vi kommer klart til utrykk i disse dager da en her angriper gladelig, ja sågar harselerer med de homo og lesbiske. Og ikke minst når de vil gifte seg innforbi rammer som også de som er skilte og vil gifte seg på nytt!
Men prestens eller Forstanderen til stede, og «godkjennelse» av kirke og menighet!

Problemet er bare det, at Guds ord stenger både for «homo-ekteskap» og for «gjengifte-ekteskap»! Begge deler er like mye synd, og begge deler fører til det samme, at vedkommende har løfte på seg at de ikke skal arve Guds rike!

1 Kor. 6. 9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Det er mangel på modenhet og trygghet for eget åndelig ståsted at kristen Norge ikke tillater en eller flere debatter om skilsmisse og gjengifte!

Jeg er blitt stengt ute fra flere fora der en debatterte for dette. Den såkalte kristenbloggen og andre blogger fikk jeg beskjed om ikke skrive mer etter jeg påpekte at gjengifte er synd. Det var ikke det at jeg var ubibelsk eller noe slikt fikk jeg høre. Men at mine kommentarer skapte så mye bataljer og motstand!

I dag ser vi f.eks. at Øyvind Benestad og mange andre holder på å angripe de homosekulle og lesbiske. Men samme personer er musestille når de kommer til gjengifte. Hvorfor er det slik?
Jeg kjenner nesten ikke noen som er homosekulle og lesbiske som ønsker å være troende. Men jeg kjenner sikkert tusen personer som er skilt og gjengiftet. Med andre ord, problemet er ikke de homosekuelle, men det er de som er gjengiftet!

Jeg er lei meg at det er nå blitt fullt ut akseptert å være gjengiftet innforbi de såkalte evangeliske kristne menigheter. Men skriften sier med dette så har de onde åndsmakter også fått fotfeste, her er skriften klinkende klar!

Lukas 11. 24 Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennem tørre steder og søker hvile, og når den ikke finner det, sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg fór ut av. 25 Og når den kommer dit, finner den det feiet og pyntet. 26 Så går den bort og tar med sig syv andre ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske enn det første.

Dette igjen leder til åndelig forherdelse og forblindelse!

2 Tess. 2. 10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

Dette igjen vil føre Guds menighet i «armene» på Antikrist og den falske profet!

Det er dette som er så trist, gir vi Satan lillefingeren. Hva gjør han da? Da tar han også hele hånda og mere til!

Vi må bare innse at på mage måter vi har tapt åndskampen. Eneste måten å vinne tilbake det tapte er å omvende seg og ikke tillate gjengifte lengre. Ikke minst blant forkynnere, ledere og de som er i et ansvarsforhold i Guds menighet!

Gud ser ikke gjennom fingrene med synd, den må gjøres opp. Og vi må omvende oss i fra den!

De som er gjengiftet tror at de bare kan bekjenne det som synd, og så gå frem i et nytt ekteskap. Dette er ikke noe annet enn Satans bløff. De må gå ut av sitt inngåtte ekteskap, da som troende. Og da har de to valg. Enten å leve singel, eller forsone seg med sin første og rette ektefelle. Her er det kun to valg, ikke flere!

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

Klarer enn dette kan de ikke sies. Enten skal en forbli enslig, eller forlike seg med sin første og rette hustru. Valget er veldig klart og enkelt. Her er det ikke noen tredje, fjerde eller femte valg!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2017/03/nr-1876-de-samme-menneskene-som-godter.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...