søndag 9. september 2018

Nr. 127: Det gjør meg syk og kvalmen å høre slike gjengiftetde såkalte kristne som Lars-Toralf Utnes Storstrand, Jan Hanvold og andre som ikke selv lever rett advarer imot homoseksuelle!

Nr. 127:
Det gjør meg syk og kvalmen å høre slike gjengiftetde såkalte kristne som Lars-Toralf Utnes Storstrand, Jan Hanvold og andre som ikke selv lever rett advarer imot homoseksuelle!

Bilde viser samfunnsrefseren Lars-Toralf Utnes Storstrand som selv etter hva Guds ord sier lever i synd og hor. Da blir det totalt malplassert og kvalmende å høre på ham og likesinnede!Hvem er stor i Guds menighet og har lov å advare imot andre? Den som selv lever rett, eller så skal en tie stilt og først gjøre opp og omvende seg fra sin egen synd.

Matt. 5. 19 Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike. 20 For jeg sier eder: Dersom eders rettferdighet ikke overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer I ingenlunde inn i himlenes rike.

Den som er gjengift som en kristen har i sannhet bryt Jesu bud om at gjengifte er å leve i hor.

Har skrevet en god del om dette før at for en troende er det å gifte seg på nytt etter et samlivsbrudd å drive hor. For dette emne se på andre artikler der jeg underviser og skriver om dette emne.

Hva er det som er så feil med å advare imot homoseksuelle, lever ikke disse i synd? Jo, det har jeg også skrevet artikler om. Men det som blir så totalt feil og imot Guds ord er at da en ikke selv lever i lyset med sitt liv, slik som f.eks. Lars Toralf Storstrand, Jan Hanvold og andre ikke gjør. At de advarer andre syndere bare imot en annen form for synd. Dette forkaster Jesus totalt, og refser disse som lever et liv, men som peker på andres synder. Slik som Fariseerne og de skriftlærde levde, han sier: «Dersom eders rettferdighet ikke overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer I ingenlunde inn i himlenes rike».

Egentlig er ikke dette så vanskelig, det er bare det hvis en selv ikke lever i samsvar med det kristne budskapet, så står en på «sidelinjen». Hvis en er tyv, gjengift, homoseksuelle eller hva det måtte være som Guds ord beskriver som synd. Så er en satt utenfor alt som har med Guds rike, enn er levende død og skal også «oppføre» seg deretter. En tier stilt, også om andre synd. Det er først den dagen en selv gjør opp sin egen synd, kommer frem i lyset og har omvendt seg. At en har lov, rett og anledning å utale seg om andres synder. Da har en også bibelsk «rett» å uttale seg. At en blir uglesett og avvist når en lever rett, er en annen sak. Her er fokuset på at det er ikke rett og en har ikke bibelsk anledning å utale seg om andres synder hvis en ikke selv har «rent mel i posen».

Skriften lærer at vi ikke skal omgås de som lever i synd og som bekjenner seg som troende. Det være seg homoseksuelle, gjengifte «troende», tyver og andre. Men er det mennesker som ikke er Jesus-troende, men lever i disse syndene. Så har vi full anledning å omgås de, uten at noen skal bebreides og få høre noe negativt av den grunn. Det er troende som ikke lever rett – uansett synd – vi skal ta avstand i fra, ikke verdens mennesker som lever i synd.

1 Kor. 5. 9 Jeg skrev til eder i mitt brev at I ikke skulde ha omgang med horkarler - 10 jeg mente ikke i almindelighet horkarlene i denne verden eller de havesyke og røverne eller avgudsdyrkerne, ellers måtte I jo gå ut av verden; 11 men det jeg skrev til eder, var at I ikke skulde ha omgang med nogen som kalles en bror og er en horkarl eller havesyk eller avgudsdyrker eller baktaler eller dranker eller røver, så I ikke engang eter sammen med ham. 12 For hvad har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? dømmer ikke også I bare dem som er innenfor? 13 men dem som er utenfor, skal Gud dømme. Støt da den onde ut fra eder!

Vi som troende er pliktig til å ta avstand i fra slike personer som Lars Toralf Storstrand, Jan Hanvold, andre gjengiftetde og homoseksuelle. Hvorfor tar de mange avstand i fra homoseksuelle, men ikke gjengiftetde troende?

Vi lever som Jesus-troende ikke etter Norsk kultur og væremåte først og fremst, men etter hva Guds ord og fremfor alt hva det nye testamente lærer.

Jeg er såpass gammel og de kristne har stort sett alltid vært ekstreme mer eller mindre. Før var de imot gjengifte både av troende og ikke troende. Selv om skriften sier at vi ikke skal dømme de som er utenforbi. I dag er en imot de de som påpeker at gjengifte er hor for en troende, ellers godtar en det over en lav sko. Nei, de såkalte kristne er ikke egentlig Jesus troende, men en form for kulturelle kristne, ellers så hadde de ikke vært slik som gikk fra en grøft til neste grøft!

Dette jeg fremholder en den sunne lære, alt annet er ikke det.

Når gjengiftetde kristne advarer f.eks. imot homoseksuelle så er det en form for å unnskylde sin egen synd og brøde veldig ofte. Jeg skjønner ikke heller andre troende som godtar gjengifte så lett over en lav sko når skriften er så klar på dette punktet? Og en kan f.eks. studere dette emne og lese seg «opp» og komme til den konklusjonen at ekteskapet er et bilde på forholdet mellom Kristus og menigheten, derfor er Gud så nøye med dette.

Hanvold, Storstrand og andre er egentlig hyklere slik de holder på!

Hva er en hykler?

Her fra store Norske leksikon: Hykler, person som hykler; ofte brukt om person som gir sterkt uttrykk for strenge moralregler, men selv handler umoralsk i det skjulte.

Vi legger merke til at dette passer dessverre så alt for godt på disse gjengiftetde kristne. De advarer alle og enhver imot mye, ikke minst er f.eks. både Storstrand og Hanvold veldig til å fordømme de som ikke forsvarer Israel og de advarer begge to som bare det imot homoseksuelle. Dette er egentlig rett, men det blir allikevel så totalt feil da de og andre gjengiftetde kristen lever i hor og synd. Da skal en først gjøre opp og omvende seg selv FØRST! Så skal en eventuelt advare imot annet, ikke før!

Jeg vet at dessverre at de aller fleste kristne sover så søtt og tungt i sin egen Tornerose søvn at det er dessverre blitt veldig vanskelig å advare imot gjengiftetde blant de kristne. Men skriften ved den Herren Jesus og Apostelen Paulus sier det gjentatte ganger at det er å drive hor og leve i synd for troende å gifte seg på nytt etter et samlivsbrudd. Og det er synd også for en mann å ligge med en mann, og for en kvinne å ligge med en kvinne som en ligger med en mann. Men hvis en selv ikke lever rett, da sier skriften gjentatte ganger at en FØRST SKAL GJØRE OPP SIN EGEN SYND, FØR EN ADVARER IMOT ANDRES SYNDER, AMEN!

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-337-pinsevenner-og-karismatikere-er.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-367-homo-seksualitet-og-lespisk-liv.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-375-vekkelse-eller-rystelse-hva-kan.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-388-skjuler-du-deg-bak-jesus-og.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-401-det-er-narsissistisk-og-falsks.html http://blog.janchristensen.net/2013/01/nr-537-et-svar-til-mr-teaching-apostle.html http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-572-hvordan-kunne-det-ga-sa-grnt.html http://blog.janchristensen.net/2013/06/nr-625-lisbeth-mrch-dama-som-vil-synge.html http://blog.janchristensen.net/2013/06/nr-644-himmelekspressen-og-jrn-strand.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=bergpreken http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...