søndag 9. september 2018

Nr. 122: Norske kristenledere uttalser om homoseksuelle! De er grove, stygge og langt over det en kan forvente av ledere å omtale mennesker som trenger Jesus!

Nr. 122:
Norske kristenledere uttalser om homoseksuelle! De er grove, stygge og langt over det en kan forvente av ledere å omtale mennesker som trenger Jesus!

Det er underlig at kristne forkynnere, og kristne generelt er så vage da det gjelder gjengifte. Men desto mer frimodige, nesten vulgære og frekke i sin omtale av homoseksuelle og andre!
Hva kan grunnen for dette være da Guds ord sier at både homoseksuell praksis og gjengifte er synd for kristne?

Dette skriver Torstein Langesæter som jeg ikke vil ta med de mest injurierende og hatefulle ytringer han har imot de homoseksuelle. Her kommer en «snill» en:
Homosaka er tapt.
Å ytra seg negativt vil i framtida føra til “straff”.
Sodomeriet er godteke ved norsk lov,
Om ikkje lenge vil det vera ein del av kyrkja sitt tilbod.
“Sodomerirituale” er alt på trappene.

Ved sist kykjemøte vart det nesten gjennomført.

“Menneskefrykt” er eit ord bibelen forklarar.
Folk som i utgangspunktet synest det er ekkelt og unormalt at to mannfolk kysser kvarandre og ikkje minst har samleie,med kvarandre vil av hensyn til jobb og familie “teia still”,

Biskopar og prestar er betalt av det offentlege med feite lønningar.

Konsekvensane ved å stå fast på Guds ord vil vera enorme.

Situasjonen i Israel ikkje betre.
Over 100.000 deltok i mønstringa i Tel Aviv

Judas brev fortel om dommen som no kjem etter 6000 år.

“Det var om desse ENOK, Adams etterkomar i SJUANDE LEDEN, spådde då han sa: «Sjå, Herren kjem med sine heilage i tusental. Han vil halda dom over alle og straffa alle menneske for deira ugudelege gjerningar og for alle harde ord dei har tala mot han, desse gudlause syndarane.”
Dette sier sjefshykler Øyvind Benestad: «Dersom Kirken aksepterer homofili, vil det neste bli at man godtar prostitusjon. Dersom alle former for frivillig sex blant voksne er etisk forsvarlig, hvorfor skulle det da være forkastelig å selge og kjøpe seksuelle tjenester når det skjer under ordnede og renslige forhold?»

Her fra siden MorFarBarn.no: «Ekteskap, ikke homofili. Dagens debatt er dypest sett ikke et spørsmål om homofili, men om ekteskapet. Hva er ekteskapets vesen og kjennetegn? Er ekteskapet en elastisk institusjon som vi kan omdefinere som vi ønsker i tråd med tidsånden og folkemeningen, eller er det per definisjon et samliv mellom mann og kvinne?»

Her blir det aller viktigste i debatten oversett, det er at gjengifte er synd!

Vebjørn Selbakk: Ser du på homofili som synd?

- Homoseksuelle handlinger er synd.


Jan Aage Torp som skal være Pastor og Apostel talte og skrev imot de homoseksuelle i verste ordelag (han sa bl.a. homofili en kreftsvulst i samfunnet), akkurat det samme som Jan Hanvold har gjort nå i alle de år med å fortelle dem et utall ganger at de er på vei imot helvete!

Torp sier: «i henhold til Romerne 1 gå lengre og lengre i sin perversitet. Men la oss ikke misforstå bønneoppdraget: De må fjernes fra sine maktstillinger, eller de må miste det homoseksuelle fokuset. For Guds navns skyld. For Norges fremtids skyld.»


Torp mener de er perverse men ikke han, snakk om å ha et selvbilde som er speilvendt!
Pauli Georg Staalesen ·  Universitetet i Oslo (UiO)

Bibelen tillater ikke homofil praksis og det burde enhver kirke være forpliktet på. Bibelen har flere avsnitt som omtaler dette og den avviser en slik praksis. Det er spesielt å lese de bibelske tekstene og også merke seg sammenhengen de står skrevet i. I sitt 1. brev til Timoteus har Bibelselskapets oversettelse av 2011 i Kap. 1 et avsnitt de kaller "Advarsel mot vranglære". Versene 3-7 burde leses nøye. Her sier teksten nei til; "lovbrytere og ulydige, ugudelige og syndere, spottere og gudsfornektere, dem som slår sin far og mor, mordere, dem som driver hor, menn som ligger med menn, dem som driver med menneskehandel, løgnere og dem som sverger falskt og alt annet som strider mot den sunne lære". Jeg har til nå aldri oppdaget at noen gir aksept til alt det andre. Så hvem har gitt noen rett til å si at alt det andre er forståelig, men homofili er greit? Det kristne kirker trenger i dag er frimodig bibelsk undervisning som kan veilede og vise til rette. Det er et stort ansvar når kristne ledere sier ja til og endog velsigner det Bibelen kaller synd.

Svein Krogenæs ·

Ingen homofile blir diskriminert ut ifra de lover og forordninger vi hadde før alt ble satt på hodet. De homofile hadde og har alle borgerlige rettigheter på linje med landets øvrige befolkning. Det er bare det at det ikke "passet" dem å følge dem, men krevde å få egne særrettigheter på siden av landets øvrige befolkning. Hva de foretar seg i den private sfære, er deres egen sak og vedkommer ingen andre, og ingen er heller ikke interessert i det heller, selv skal de på død og liv, rope det ut til all verden, at de er homofile, Med sine såkalte pride parader. Hva de er så stolt av, er ikke enkelt å forstå, da ens seksualliv har alltid vert regnet for å være den enkeltes høyst private sfære, som ikke vedkommer andre. De er skapt som kvinne og mann, men gjør sine valg på tvert av dette. Ingen hindrer dem i dette, så hvorfor kan ikke det etablerte samfunn få ha sine anerkjente og velprøvde lover og forordninger i fred? Hvorfor i all verden skal de homofile trenge seg inn i kirken for der å skjende kirken som er viet til Gud. De vet utmerket godt at de er på kollisjonskurs med Guds Ord, men krever likevel å få en "velsignelse" på noe Gud ser på som en vederstyggelighet, som går imot Ordet og skaperordningen. Og flere biskoper, bispinner og prester med flere, går foran og viser vei rett til helvete, for disse stakkerne. At de ikke frykter Guds vrede er vanskelig å forstå, da de burde kjenne skriften såpass.

forkynner Eivind Flå

Homofili er slik sett et tegn på sivilisasjonens undergang og dom. Mye tyder dessuten på at Antikrist vil være homofil, eller i alle fall forsvare homofile handlinger (Se Dan 11,37). Ugudelighet, umoral og homofili kjennetegnet tiden før ilden rammet Sodoma og Gomorra, og vil altså kjennetegne en hel verden før dommen på ny rammer oss gjennom den store trengsel.

Sluttkommentar:

Dette er bare et lite brudstykke på alle hatefulle, onde og ubibelske utfall imot lesbiske og homoseksuelle. Gud har ikke kalt oss til å fordømme verdens mennesker, men hva de kristne gjør. At de «troende» skiller og gifter seg og lever som på Noahs tid med å ta til ekte og gi til ekte over en lav sko. Er det noe som virkelig påkaller Herrens vrede, så er det de troendes lave og ynkelige standard på det åndelige og moralske område!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...