mandag 10. september 2018

Nr. 134: Jørn Strand har syndet imot den Hellige Ånd, men han kan bli tilgitt hvis han omvender seg, og ber om renselse i Jesu blod, på nytt igjen!


Nr. 134:
Jørn Strand har syndet imot den Hellige Ånd, men han kan bli tilgitt hvis han omvender seg, og ber om renselse i Jesu blod, på nytt igjen!

Ap.gj.6. 7 Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt. Også en stor flokk av prestene ble lydige mot troen. De personene som Jesus sa syndet imot den Hellige Ånd, finner vi senere ble troende.
Det fantes tilgivelse for de religiøse på Jesu tid, det gjør det også for de religiøse i dag som Jørn Strand og likesinnede. Bilde av Jørn Strand i sin fortapte stilling som han er i dag, men Gud elsker også Strand, men i dag er han åpenbart på fortapelsen vei, da han er en rebell og en opprør imot Gud, og hans ord. Dette viser han ikke minst i sitt hat og manglende empati overfor meg.

Bilde av «Evangelist» Jørn Strand som tørker og tørker, men får ikke tørket bort sine synder før han går i seg selv, og ber om tilgivelse, og nåde over sine mange og stygge synder!Fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 10. 26 Synder vi med vitende og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder.


Hva er synd, jo at en ikke vil ta imot Jesus og noen av jødene ville gå tilbake til loven etter at de hadde anerkjent Jesus som frelser. Dermed var det lenger ikke frelse å få da de stilte seg utenfor nåden. Om en prøver å holde deler av loven hjelper heller ikke for Gud. Adventistene påstår at man må holde sabbatsbudet og matforskriftene som en del av frelsen, dette er vranglære og like motbydelig for Herren som å leve i åpenbar synd.

27 Forferdelig er det vi da har i vente: dommen og Guds brennende ild som skal fortære dem som står ham imot.

Guds ord står fast og det forandrer seg ikke, og dommen hører Herren til.

Josva 1. 18 Hver den som setter seg opp mot deg og er ulydig mot dine bud, hva du så befaler ham, han skal dø. Vær bare modig og sterk!»

28 Når noen forkaster Moseloven, møter han ingen barmhjertighet, men må dø på to eller tre vitners ord.

Moseloven var rettferdig og den var god. Den viser oss også hvordan Gud ser på synd, urettferdighet og hovmodighet. Han dømmer det på samme måte som dets opphav Satan.

29 Hvor mye strengere straff synes dere ikke den fortjener som har trådt Guds Sønn under fot, vanhelliget paktsblodet som han selv er blitt helliget ved, og spottet nådens Ånd?

Dette her er et underlig ord for dagens kristne. Men Gud hater synd like mye i GT som i NT. Når noen vender seg bort i fra Kristus håner en nådens Ånd. Har en først lært Kristus å kjenne så leser vi i Jakob. 4. 5 Eller tror dere det er tomme ord når Skriften sier: Med hellig iver krever Gud den ånd han har latt bo i oss.

Hvem synder mot den Hellige Ånd og håner nådens Ånd?

De som vender seg bort i fra Kristus etter å ha lært ham å kjenne!

Hvem kan få tilgivelse etter å ha hånet nådens Ånd og syndet mot den Hellige Ånd?

Hvem kan få tilgivelse etter å ha drevet hor, hatt et ondt øye, baktalt, løyet og med mer?

Alle som vender seg til Kristus før en går ut av tiden vil motta 100 % renselse og tilgivelse. Det avgjørende er om en omvender seg til Kristus og blir satt i forbindelse med ham. Kristus tilgir all synd bare en vender seg til ham!

30 Vi kjenner jo ham som har sagt: «Straffen hører meg til, jeg skal gjengjelde.» Og videre: «Herren skal dømme sitt folk.»

Men når vi nå har gått inn i dybdene i Hebreerbrevet er det mange viktige lærdommer å ta med seg. Disse her var mennesker som en gang kjente Jesus og trodde på den frie nåden i Kristus. Men vendte tilbake til Jødedommen eller deler av loven. De var med det like langt borte fra Gud som tyver, drapsmenn, horkarler, baktalere og andre som levde i synd.

31 Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender!

Hvem er dette sakt til? Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender!

Det er sagt til mennesker som vendte seg bort i fra Kristus etter først å ha lært ham å kjenne. Og det var ikke såkalt store synder de gjorde, men de holdt loven eller deler av loven. Vi har også slike åndelige retninger som dette i Norge som Adventister, enkelte Lutheraner og andre som vil holde loven eller deler av loven. Hvordan ser Gud på disse? Med avsky og han vil ikke vedkjenne seg dem. Da hvis en vil holde loven eller deler av loven som en troende.

Gal. 5. 4 Dere som vil bli rettferdige for Gud ved loven, er skilt fra Kristus, dere er falt ut av nåden.
(sitat slutt).

Jørn Strand syndet imot den Hellige Ånd nok ved flere anledninger. Men da han kalte meg for en person som har min forkynnelse og undervisning fra helvete. Og den Himmelske blogg for Djevelens blogg mistet han åpenbart livet i Gud, hvis han ikke hadde tapt det allerede?

Men han kan hvis han omvender seg, få tilgivelse. Det er hva Guds ord sier og lærer.

Det og syndet imot den Hellige Ånd er en tilstand der en tror og mener at når Guds Ånd virker, som ved Jesus og meg, at det er fra Beelsebul, Satan eller helvete. Men det er i fra Gud.
Men hvis disse menneskene som har ment dette, ydmyker seg, ber om tilgivelse og omvender seg, så får også disse tilgivelse.
Det fantes tilgivelse for de religiøse på Jesu tid, det gjør det også for de religiøse i dag som Jørn Strand og likesinnede.Legg merke til, at det var disse som Jesus sa hadde syndet imot den Hellige Ånd.

Synder du, så er det omvendelse som er «nøkkelen».
Strand har ikke omvendt seg, derfor lever han i et selvbedrag.
Han har åpenbart syndet imot Ånden da han hevder, tror og forkynner at den Himmelske blogg er fra Satan/helvete!
Nå er han på vei imot fortapelsen, men omvender han seg, bekjenner at han var villedet i sine uttalelser om meg, så finnes og får han tilgivelse, omvendelse rett og slett.
Men slik han lever i dag, ligger han dårlig an!
Hva er å synde imot den Hellige Ånd? Det er egentlig å leve et uomvendt liv, da synder enn imot Ånden.
Omvender enn seg, så kommer og får en tilgivelse!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...