lørdag 26. juni 2021

Nr. 156: Apostel (Falsk) Jan Kaare Hanvold har ført flere til fortapelsen enn til Kristus!

 Nr. 156:

Apostel (Falsk) Jan Kaare Hanvold har ført flere til fortapelsen enn til Kristus!

 

Når andre følger denne mannens tro, lære og livstil, så vil det ende galt!

 

Jan Kaare Hanvold er en prototype på en falsk profet.

For å avsløre humbug, må en se på hva han forkynner og lærer som ikke stemmer med Guds ord.

Selvsagt sier Hanvold mye som er bra, og hvis vi skal vurdere ham på bare dette. Så blir en direkte forført.

Hanvold står for en fri såkalt «nåde-forkynnelse» som fordekker kjødet og den ondes gjerning.

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet

 


Skriften advarer imot slike.

 

ROM 16:17-20 Unngå splittelse

 

17 Nå formaner jeg dere, brødre, om å være på vakt mot slike som skaper splittelse blant dere og legger snublesteiner i veien for den forkynnelsen dere er opplært i. Avvis dem!

 

18 Slike som dem slaver ikke for Herren Jesus Kristus, men for sitt eget magemål. Med glatt tale og smiger forfører de den troskyldiges hjerte.

 

19 Men deres lydighet går det gjetord om over alt, og derfor gleder jeg meg på deres vegne over det! For jeg vil at dere skal være smarte i godhet og naive i ondskap

 

20 Fredens Gud skal knuse Satan under sine føtter i hast. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere! Amen.

 

Når jeg treffer på enkelte kristne blir jeg temmelig forundret over hvilket syn de har på Jan Kaare Hanvold.

Som en kristen som står opp for sannheten og Jesus, men gjør han det?

 

Tilsynelatende har det ordnet seg for Hanvold er mange ekteskap.

Nå har han klart å stabilisere seg i et nytt forhold over tid, noe Hanvold har hatt store problemer med før i sitt liv der han har mange samboforhold og ekteskap bak seg, som en skikkelig rundbrenner og hare!

Men hva sier Guds ord om dette?

 

Guds ord sier faktisk at Hanvold lever ikke i samsvar med hva Jesus og Apostelen Paulus underviste.

 

Jesus var veldig klar her, vi leser bl.a. følgende:

 

MAT 05:31-32 Forlat ikke din kvinne

 

31 “Det blir også sagt: ‘Den som forlater sin kvinne, må gi henne et avskjedsskriv.’  5MO 24:01

 

32 Men jeg sier at én som forlater sin kvinne av noen annen grunn enn utroskap, driver hor. Og den som tar til ekte en som er forlatt, driver også hor.”

(sitat slutt.)

 

Her referer Jesus til Moseloven, og innfører det som var før Moseloven. Hør:

 

MAT 19:01-10 Om skilsmisse

 

01 Da Jesus var ferdig med å tale om alt dette, forlot han Galilea og dro til Judeas grensetrakter på den andre siden av Jordan.

 

02 Store menneskemengder fulgte ham, og han helbredet dem der.

 

03 Fariseerne kom også til ham for å utfordre ham. De spurte: “Er det tillatt for en mann å forlate sin kvinne av en hvilken som helst grunn?”

 

04 Jesus svarte dem: “Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen av skapte dem som hannkjønn og hunnkjønn?

 

05 Og han sa: ‘Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin kvinne, og de to skal være ett kjøtt.’  1MO 02:24

 

06 Da er de ikke lenger to, men ett kjøtt. Og det Gud har sammenføyd, skal ikke noe menneske skille fra hverandre.”

(sitat slutt.)

 

Legg merke til vers 4, står det i den Norske bibelen – 1930 oversettelsen følgende:

Matt. 19. 4 Han svarte og sa: Har I ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne.

(sitat slutt.)

 

Fra begynnelsen, så ble mennesket skap til en mann, og en kvinne. Dette er hva det nye testamentet lærer. Gjengifte er utelukket i det nye testamentet, totalt også. Hør hva Apostelen Paulus sier om dette.

 

1KO 07:10-11 Om å gå fra hverandre

 

10 Til en ektefelle befaler jeg ved Herren: En kvinne skal ikke gå fra sin mann.

 

11 Men hvis hun går fra ham, skal hun enten leve i avholdenhet eller bli gjenforenet med sin mann. Og en mann skal ikke forlate sin kvinne.

(sitat slutt.)

 

For en forkynner eller tilsynsmann er dette ekstra strengt, det leser vi om flere plasser i hva Paulus underviste og lærte.

 

1TI 03:01-07 Krav til menighetsforstandere

 

01 Dette er en troverdig uttalelse: Hvis noen vil strekke seg etter tjenesten som menighetsforstander, er det en god gjerning.

 

02 Men en menighetsforstander må være uklanderlig, han må være én kvinnes mann, være edruelig og sindig, ha god oppførsel, være gjestfri og dyktig til å undervise.

(sitat slutt.)

 

Her står det klart, at en av kriteriene for å være en forkynner er:

«han må være én kvinnes mann

 

Dette er ikke Jan Kaare Hanvold, han tilhører flere kvinner, ikke én kvinnes mann er han. Men flere kvinners mann er han, det er et faktum.

 

Sluttkommentar:

 

Hvorfor tør og er så få villig til å påpeke at Jan Kaare Hanvold lever etter skriftens ord som en horkarl?

Han skal være Apostel og Pastor, da sier skriften veldig klart at en skal ha et stikk motsatt liv enn hva Jan Kaare Hanvold har og lever som.

 

 

 

 

 

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...