lørdag 8. august 2020

Nr. 154: Jan Hanvold visavis Harvey Weinstein, Visjon Norge visavis Miramax!

Nr. 154:

Det svenske forkynnerparet Maria og Stefan Hallman, to tøffinger.
Harvey Weinstein bygde opp Miramax med sin bror, ble styrtrik og kjendis.
Jan Hanvold har bygget opp TV kanalen Visjon Norge, blitt en kristen kjendis og er god for nok et titall millioner som er mye i Norsk målestokk for en kristen forkynner.

For å få bli med i filmene til Miramax var det en hake ved det hele, da for damene spesielt. De må tilfredsstille kåtskapen til Harvey Weinstein på en elle annen måte.
Dette var et innarbeidet system, pillråten og stygt. Harvey Weinstein ble alene med damene, da trakk alle andre seg unna.
En mann på 150 – 200 kg var selvfølgelig umulig for damer på rundt 60 kg å si nei til. Det var egentlig regelrett voldtekt.
Jan Hanvold lever etter skriften ord i hor. Hvordan forholder de Jesus-troende seg til dette?
Tier stilt, og på den måten forsvarer og legitimerer de Jan Hanvolds horeri!

Jan Hanvold, gategutt ifra Drammen eller profet?

Jan Hanvold skriver at han er apostel og profet. Så i neste setning er han kun en enkel gategutt ifra Drammen.
Mannen er åpenbart schizofren og en lurendreier.
Det er klart at gategutten fra Drammen kan hore seg, men apostelen og profeten kan det ikke.
Denne mixen som Jan Hanvold holder på med er sterkt demonisk, ja rett ut Satanisk da Gud og Satan ikke kan forenes. Ikke kjødet vår eller Ånden, ikke lys eller mørke.
Skriften sier følgende:

2 Kor. 6. 14 Dra ikke i fremmed åk med vantro! for hvad samlag har rettferd med urett, eller hvad samfund har lys med mørke? 15 Og hvad samklang er det mellem Kristus og Belial, eller hvad lodd og del har en troende med en vantro? 16 Og hvad enighet er det mellem Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo iblandt dem og ferdes iblandt dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. 17 Derfor, gå ut fra dem og skill eder fra dem, sier Herren, og rør ikke ved urent, så skal jeg ta imot eder, 18 og jeg vil være eder en far, og I skal være mig sønner og døtre, sier Herren, den Allmektige.
7. 1. Eftersom vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt!

De som er med på Visjon Norge – de kan ikke tale imot Jan Hanvolds horeri og ubibelske lære i mange sammenhenger.
Eneste som jeg vet, som torde og var villige å gå imot Jan Hanvolds liv. Stille spørsmål og ta opp dette tema om skilsmisser og gjengifte.
Det var det svenske forkynnerparet Maria og Stefan Hallman, men det ble også en brå slutt for dem på den kanalen. Det er temmelig åpenbart at Satan ikke tåler at sannheten kommer frem på Visjon Norge, for da reagerer han.

Jeg tar med til slutt en artikkel jeg skrev om dette.


Emmanuel Minos – En bedrager?

Dette er tatt i fra Lyd Misjon og mye av det jeg ellers har skrevet under debatt innlegg er gått tapt da jeg er blitt stengt ute på samtlige kristne debatter jeg har vært med på da jeg holder frem alt Guds ord og alle sannheter. Det være seg Avisen Dagen, Vårt Land, Korsets Seier (nå KS) eller andre!
Snakke om kristent demokrati, det er styrt av udemokratiske og kontrollerende mennesker, trist men sant!

Kommentert ved Evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Emmanuel Minos ble spurt på Visjon Norge av ekteparet Hallman fra Sverige om: Det er riktig og lovlig for en forkynner å være skilt og gift opp igjen.

Kommentar: Burde ikke være noe problem med å gi et klart svar på spørsmålet!

Til det svarte han at det ville ikke han svare på da det var for vanskelig å svare på det.

Kommentar: Det er vanskelig å få seg til å tro at spørsmålet er for vanskelig å svare på, Bibelen har en klar tale, hva skilsmisse og gjengifte går ut på!

Etter mitt skjønn, så kreves det egentlig kun et ja eller nei, og nei er det bibelske svaret.

Kommentar: Man må si seg enig med Jan Kåre Christensen, at Bibelen gir ikke noe samtykke i gjengifting etter en skilsmisse. Emmanuel Minos burde ha gitt et klarere svar på dette spørsmålet, litt mer fyldig og innholdsrikt, innholds givende. Kommentar i parentes: (Mener at Emmanuel Minos sa følgende: Én mann for én kvinne – Eller var det, det motsatte? Én kvinne for én mann.) Uansett er det selvsagt slik ekteskapet skal fungere, ikke flere verken den ene eller den andre veien.

Er ikke Emmanuel Minos da med og legaliserer for synd, og han er ikke skikket å være forkynner da han ikke evner å svare på et slikt elementært viktig emne?

Kommentar: Hva som er årsak, til at ikke Emmanuel Minos svarte verken et ”JA” eller ”NEI?” Er ikke enkelt å svare på, derfor kan det være til dels vanskelig å ta en avgjort stilling til saken. Derfor er det også vanskelig å avgjøre hvor vidt han er skikket til å være forkynner, eller ikke, men han burde i hvert fall ha gitt et klart svar. ”JA!” eller ”NEI! “Vil være for langt å gå, om man sier at han ikke er skikket til å være forkynner, han er tross alt den klareste av pinsebevegelsens gjenlevende forkynnere i denne tiden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...