mandag 23. mars 2020

Nr. 152: Hårek Anderssen om Pastor og Apostel Jan Kaare Hanvold!


Nr. 152:

Bilde av Pastor og Apostel Jan Kaare Hanvold
Artikkelforfatter pinseforkynner, Israel-venn og «Høvdingen» Hårek Anderssen

Jeg vil gjøre en ganske stor forskjell på både Aage Samuelsen og Hans Nielsen Hauge. La oss ta Hauge først. Det var en helt annen tid i Norge den gangen, men lite av Gud ord da som nu. 

Hauge tendte en brann i mennesker og det ble GUDSFRYKT blandt folket. At han ble kastet i fengsel var etter de lover og regler som da var. Hauge var en GUDS MANN utsendt av Herren for å føre mennesker til frelse. 

Aage Samuelsen kom rett fra verden og da jeg har lest massevis av rapporter i de gamle K:S, så jeg at nesten overalt hvor Aage kom skjedde det ting. Fulle hus--folk ble frelst-helbredet - døpt i vann og ånd. Dette skapte en stor misunnelse blandt de andre predikanter som ikke hadde den samme "sus" i sine møter. Da Aage hadde den store vekkelsen i Salem Oslo, hvor Fredrik Eriksen var forstander, var det fulle hus. 
Filadelfia derimot hadde få tilhørere. Erling Strøm forstanderen der bad Aage, nesten på sine knær om å komme dit og ha møter. Svaret var nei. Dette sammen med andre ting skapte vondt blod, og Aage var jo heller ikke perfekt i alle deler.

Da de skulle ha sitt store forsoningsmøte på Hamar, hadde de store forstandere gått ut i avisene med at Aage var ute av pinsevekkelsen. Splittelsen ble da et faktum, og Aage dro til Sarpsborg. Toralf Gilbrandt var forstander i Betel Trondheim og han var den som støttet Aage lengst. Jeg ble ansatt av T Gilbrandt som distriktevangelist og vi hadde noen gode samtaler. Han fortalte meg at Aage var den beste evangelisten P.V. noen gang hadde hatt. Den epoken er også over. 

Når en så ser på Visjon Norge og dagens situasjon må en si det er en meget stor forskjell. 

Så mange falske profetier og show som har vært sendt gjennom den kanalen er bare trist En må gjerne holde fram både Moldavia og sendingene fra Israel, men dette oppveier ikke all den villedende forkynnelse som har kommet derfra. Howard Brown, Jan's åndelige "Toastmaster" som han kaller ham, er en både falsk profet og en villeder i skriften. 
Han driver et spiritistisk spill, men de religiøse blir bare imponert 
Se hva som har skjedd etter alle disse "Stjerneskuddene". 
Brendt jord, men penger har kommet inn og det er noe av det viktigste.

At den som forsøker å advare imot dette blir kaldt både det ene og andre får vi bare ta med. 
Tror ikke det ville skade virksomheten om det ble visse forandringer ut fra denne talerstol. Kanskje en noe mere YDMYG tale og ikke alt for selvsikker på sin egen storhet. Selv har jeg sett stjerner har falt, og mitt liv har heller ikke vært perfekt, men jeg tror at Herren kjenner oss alle.

Vår plikt i dag er å advare mennesker når så mange grove villfarelser er ute og går. Minner om den store Thunevekkelsen i Sarpsborg, hvordan mennesker ble manipulert, og hvordan det gikk med utøverne. 
Hadde den store sensasjonen med Bønnefjellet på Oppdal, jeg advarte gang etter gang imot begge disse "Såkalte vekkelser", men ingen ville høre. 
Når leder kommer i fengsel for bedrageri og misbruk av andres midler, kan en ikke skylde på at det er "HETS" mot hverken Guds ord eller kristendomsforfølgelse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...