onsdag 20. november 2019

Nr. 149: Hvem er egentlig TV Visjon grunnlegger og «Pastor» Jan Hanvold?


Nr. 149:
Hvem er egentlig TV Visjon grunnlegger og «Pastor» Jan Hanvold?

Bilde av Jan Kaare Hanvold fra da han var i «brunst» og virkelig ikke klarte å tøyle kjødet og lystene sine. I dag er han vel blitt såpass gammel og utslitt, at det kjøre han drev med da er han for gammel blitt til?
Selv Playboy Kongen Hugh Marston Hefner klarte ikke det kjøret han hadde da han var ung og sterk.
Det at Hanvold har «roet» seg ned på sine gamle dager, og levde et viltert liv før burde vært en oppvekker. Jesus sa at på fruktene skal treet kjennes.
Den «virkelige» Jan Kaare Hanvold er tross alt en annerledes mann enn en aldrende gubbe som Hanvold er i dag!
Han ble frelst da han var ca. 25 år og hadde da mange samboforhold bak seg, et liv med rus og annet.

Så ble han frelst, senere gift med Berit, så ble han lei henne da han ikke hadde god sex har han sagt.
Så var det ei ny kjerring fra Polen, som han ville skille seg fra etter hva han selv har sagt p.g.a. at hun ville kun ha pengene hans etc.
Så begynte han å bli gammel, trett og sliten.
Ny dame med nye barn som han ikke kunne få på den naturlige måten.
Er dette en kristen tjener, Pastor og hyrde?
Han er så langt bort i fra dette som det er mulig å komme!
Det er på tide at kristenfolket får opp gluggene!

Her fra Wikipedia:

Sluttkommentar:

Tar med fra hva de skriver om Jan Hanvold, det taler for seg selv.

Bakgrunn og tidligere virksomhet

Jan Hanvold gikk på Troens Bevis Bibel og Misjonsinstitutt i Sarons Dal under Hans Bratteruds ledelse sist i 1970-årene.

Inspirert av amerikansk nykarismatisk teologi satset Hanvold i 1980-årene stort på evangelisering og helbredelsesmøter med innleide predikanter, blant annet på Jordal Amfi. Virksomheten ble samlet under konseptet Ny Visjon og ble drevet fra den gamle Jobufabrikken i Drøbak. I 1985 etablerte Hanvold Ny Visjon Bibelskole i denne bygningen i samarbeid med Sigfred Rafoss og Hans Bratterud, begge med sentrale roller i Oslo Fullevangeliske Kirke (OFK). Det forelå også planer om en ny kristen avis.

Sammen med Bratterud drev Hanvold i tillegg European Broadcasting Network og TV-kanalen New World Channel inspirert av amerikanske kristne TV-kanaler.

Kanalen nådde ca. 100 000 husstander i Norge, Sverige, Finland, Nederland og Frankrike før den ble lagt ned i 1986.[9] Parallelt med dette drev Hanvold sitt eget firma, «Jan Hanvold Ministries», som distribuerte opptak av taler av internasjonale predikanter og ham selv. I 1989 opprettet Hanvold også stiftelsen Vision Bibel Center (VBC) som skulle drive misjonsvirksomhet og utdeling av bibler i Øst-Europa under konseptnavnet Bibelen For Alle.

Forretningene kom etter hvert ut av kontroll, noe som kulminerte i en serie konkurser i 1989. Hanvold ble slått personlig konkurs, fikk konkurskarantene og ble idømt 120 dagers fengselsstraff hvorav 45 dager ubetinget.

Ettersom Visjon Bibel Center var en stiftelse uten koblinger til Hanvolds øvrige selskapsstruktur, gikk den klar av konkursraset. I 1990 ble Frank Kaleb Jansen innlemmet i stiftelsens styre. Han ble samtidig stiftelsens ansikt utad i innsamlingen av penger til misjonsarbeidet. På denne tiden satt Hanvold også i styret til OFK Radio som ble drevet av Hans Bratterud.

Relaterte linker:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske profeten Jan Hanvold!

Nr. 163: Misjonær og forkynner Halvard Hasseløy går hardt ut mot Finn-Arne Lauvås nye endetidssyn, men samarbeider gladelig med den falske...